Изберете страница

За нас

Дейността на фирма „ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП” ЕООД води началото си от 1995 г., като продължение на първоначално основаната през 1989 г. фирма ИНТЕРБУЛИТ. За тези 35 години се утвърдихме като основен доставчик на комплексно автосервизно, автомиячно, автобояджийско и автотенекеджийско оборудване за леки и лекотоварни автомобили, камиони, автобуси и специализирани превозни средства. Екипът ни притежава сериозен опит в проектирането, доставката, монтажа и сервизното обслужване на цялата гама предлагани от нас продукти.

35 години доставка на комплексно оборудване

Сериозен опит в проектирането, доставката, монтажа

Индивидуален подход към всеки клиент

Партньори

Официални представители за българския пазар сме на международно признати производители от Италия, Холандия, Турция, Германия и Корея, наложили се като лидери през дългите години на своята история благодарение на прецизната изработка, високото качество на влаганите материали, непрекъснатото обновяване на продуктовата гама и дизайна на изделията. Всички доставяни продукти притежават необходимите сертификати за качество и безопасност от CE и TÜV.

Kлиенти

През годините спечелихме доверието и запазихме професионалните си отношения с фирмите вносители на автомобили и камиони, както и с техните дилъри в страната, със сервизите за обслужване на автомобили, с транспортните фирми, с промишлени и строителни предприятия.

Нашите предимства

„Запазената марка” на нашата работа са индивидуалният подход към всеки клиент, изразяващ се във внимание към неговите нужди, изисквания и възможности, и съчетан с предлаганите от нас най-оптимални технологични, пространствени и дизайнерски решения.

Декларация на ръководството на „ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП” ЕООД за политиката по качество
Свържете се с нас за персонална оферта
Контакти

Разгледайте продуктовата ни гама и решения
Продукти