Изберете страница

Три-модулна галванизирана проходна инсталация за измиване на колела и шасита на товарни автомобили

След втора проведена тръжна процедура, ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД отново беше избран и подписа договор с „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
3-модулна галванизирана проходна инсталация за измиване на колела и шасита на товарни автомобили и строителна техника, модел DTW-310S EX1 Triple System (Тройна Система), с решетка за вкопаване във фундамент (хидроизолирана шахта), производство на ENTRA – Южна Корея.