Изберете страница

Mобилни електромеханични подемници

ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД достави, монтира и пусна в експлоатация 2 комплекта, всеки от които състоящ се от 4 броя синхронизирани мобилни електромеханични подемници, с подвижна пета, на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ“ в гр. Русе.
Електромеханичните подемници са товароподемност 25 т. на всеки подемник и са производство на EMANUEL – Италия /120 – годишна история/.