ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД достави, монтира и пусна в експлоатация във фабрика на ПАЛЕМОНТЕХ индустриална нестандартна камера за обезмасляване

ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД достави, монтира и пусна в експлоатация във фабрика на ПАЛЕМОНТЕХ, Монтана индустриална нестандартна камера за обезмасляване и индустриална нестандартна камера за боядисване и грундиране.

Камерите са производство на NOVA VERTA – Италия с 40 годишен световен опит.

Повече информация и галерия вижте тук:

Последни новини