Изберете страница
1. ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД достави, монтира и пусна в експлоатация на „ИНТЕР СПРИНТ“ ООД (МАРГЕЛ) следното автомиячно оборудване:
1/. Автоматична безконтактна автомивка ( робот) за измиване на автомобили, без сушене,
мод. LK101, производство на ROBOWASH – Турция
2/. Автоматична безконтактна автомивка ( робот) за измиване на автомобили, с подвижно сушене, мод. LK101KP, производство на ROBOWASH – Турция с табло за управление програмите на автомивката на самообслужване с монети, жетони, карти и смартфони, мод. Orion, производство на MARK – Италия
3/. 4 броя съоръжения за измиване на самообслужване за 4 работни поста, оборудвани с 4 програми, за монтаж в отделна клетка, мод. LK307, производство на ROBOWASH – Турция
4/. Двойна прахосмукачка на самообслужване за ръчно почистване + въздух за 2 работни поста, мод. LK431, производство на ROBOWASH – Турция
5/. Машина за почистване и подсушаване чрез изстискване на всякакви видове стелки, за 1 работен пост, мод. LK700, производство на ROBOWASH – Турция
6/. Автомат за разваляне на 3 вида банкноти и един тип монети в друг тип монети, мод. LK045, производство на ROBOWASH – Турция
Снимки на оборудването вижте тук:
2. След втора проведена тръжна процедура, ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД отново беше избран и подписа договор с „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
3-модулна галванизирана проходна инсталация за измиване на колела и шасита на товарни автомобили и строителна техника, модел DTW-310S EX1 Triple System (Тройна Система), с решетка за вкопаване във фундамент (хидроизолирана шахта), производство на ENTRA – Южна Корея.
Снимки на инсталацията вижте тук:
3. ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД достави, монтира и пусна в експлоатация на „АУТО ФЛАШ“ ООД, гр. Попово автоматична безконтактна автомивка за измиване на автомобили (робот), мод. LK101KP, с подвижно сушене, производство на ROBOWASH – Турция.
Снимки на автомивката вижте тук:
4. След проведена тръжна процедура, ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД беше избран и подписа договор с „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, гр. Русе на 05.01.2022 г. за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следното индустриално оборудване:
– Индустриална камера за ръчно боядисване и сушене на заварени метални конструкции , модел MAXI RANGE, производство на NOVA VERTA – Италия
– Индустриална камера за изсушаване след обезмасляване, модел MAXI RANGE OVEN, производство на NOVA VERTA – Италия
– Помещение за приготвяне и складиране на боите, състоящо се от 3 части, производство на NOVA VERTA – Италия
– Мобилни платформи модел WALL-MAN, производство на REGLO – Норвегия, за обслужване на операторите, работещи в камерата за боядисване и сушене
За повече информация относно оборудването, което предстои да бъде доставено и монтирано в рамките на 10 месеца, моля вижте тук:
5. ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД подписа договор с „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ“ (БУЛМАРКЕТ), гр. Русе на 14.01.2022 г. за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
2 комплекта, всеки от които състоящ се от 4 броя синхронизирани мобилни електромеханични подемници за повдигане на локомотиви и вагони, с подвижна пета, с товароподемност 25т. на всеки подемник, модел SCM 252 F.4, производство на EMANUEL – Италия, производител със 120 – годишна история.
За повече информация относно подемниците, които предстои да бъдат доставени и монтирани, моля вижте тук: