Автотенекеджийски дозер модел С110/210 в комплект с електронна 3D измервателна система с база данни SIVER DATA

Описание

.