Вакуум устройства за централизирано изсмукване

За повече информация:

Vacuum.pdf

Описание

.