Индустриални аспирационни системи за отвеждане на газове

Индустриални аспирационни системи за отвеждане на газове произведени от WORKY Италия.

За повече информация:
worky5.pdf

Описание