Комбиниран стенд за тестване на спирачната система налеки, лекотоварни , товарни автомобили и автобусимод. BTW-40-D

За камиониЗа повече информация:

Kamioni.pdf

Описание

.