Модел CD 15

Машина за елиминиране на външни напрежения и локализиране на малки пукнатини, драскотини и вдлъбнатини на колянови и разпределителни валове на ДВГ

За повече информация: CD-15.pdf

Каталог: Katalog.pdf

Описание

Видео