Модел CH 150

Машина за хонинговане цилиндри на ДВГ

За повече информация: CH150.pdf

Каталог: Katalog.pdf

Описание

Видео