Модел CHIEF VECTOR

Компютъризирана лазерна система за измерване геометрията на шасито на автомобила, окомплектована с база данни на CD Rom, компютър, принтер. Сканиращо лазерно устройство с малки дименсии за регистриране на всички технологични точки от шасито.
Поставен под автомобила лазерния генератор с помощта на набор магнитни маркери за няколко минути измерва координатите на точките на шасито в 3D измервателна система и отразява разликата от фабричната база данни.

Описание

.