МОДЕЛ ECK BUS-PRO за автобуси

Машина за обслужване на автоклиматици, специализирана за автобуси, ECOTECHNICS Италия.

За повече информация:
buspro.pdf

Описание

.