Модел LEADER BENCH 1000 COIRO

Универсален мобилен автотенекеджийски стенд с универсална система регулируеми активни калибри модел А00910А с автомобилна база данни на CD Rom, оборудван с мобилен хидравличен дозер (колона), комплектован с уникален цилиндър
(патент на COIRO), който позволява продължително дърпане със сила 10 тона по цялата височина на колоната.

За повече информация: leader-bench-1000.pdf

Описание

.