Модел LEADER BENCH 2500 COIRO

Автотенекеджийски стенд за възстановяване на леко ударени автомобили с вграден ножичен подемник без измервателна система или универсални калибри, комплектован с 4 бр. универсални прагови клеми, верига, дърпаща скоба, дистанционно управление на дърпащата колона и движението на ножичния подемник.
Електрохидравличен подвижен дозер (колона) с уникален цилиндър, който позволява продължително дърпане със сила 5 тона по цялата височина на колоната.
Възможност за ротация на рамото на 360°.

За повече информация: leader-bench-2500.pdf

Описание

Видео