Модел LEADER BENCH 5000 COIRO

Универсален автотенекеджийски стенд с дължина 4500 mm с вграден ножичен подемник, оборудван с мобилен пневмо–хидравличен дозер/колона/oкомплектован с уникален цилиндър с голям ход, който позволява продължително дърпане със сила 10 тона по цялата височина на дозера. Възможност за ротация на рамото на 1800.

За повече информация: leader-bench-5000.pdf

Описание

.