Модел LEADER BENCH 7000 COIRO

Универсален мобилен автотенекеджийски стенд с дължина 4700 mm с вграден ножичен подемник и допълнителен /малък/ ножичен подемник, оборудван с три броя хидравлични дозери /8 колони/окомплектовани с уникален цилиндър с голям ход, който позволява продължително дърпане със сила 10 тона по цялата височина на дозера.

За повече информация: leader-bench-7000.pdf

Описание

Видео