Модел ME 150

Машина за шлайфане чела на мотовилки на ДВГ

За повече информация: МЕ150.pdf

Каталог: Katalog.pdf

Описание

Видео