Съоръжение за измиване на самообслужване мод. Mself

Съоръжение за измиване на самообслужване за 1 работен пост с подгряване и осмоза на водата.

За повече информация: MSELF.pdf

НОВ МОДЕЛ MSELF PRO STEAM 2023 г.:

MSELF.pdf

Описание

ВИДЕО ЗА MSELF PRO STEAM: