Модел PHT 120

Стенд за проверка херметичността на цилиндрови глави на ДВГ

За повече информация: PHT120.pdf

Каталог: Katalog.pdf

Описание

Видео