Модел SPP

Стендове за изпитване на дизелови гориво нагнетателни помпи.

За повече информация: SPP.pdf

Виж каталог

Описание

.