Тенекеджийски стенд за камиони модел SIVER T

Стенда представлява мощна рама, залята с бетон във фундамента.
Рамата се състои от специални метални профили, за които се закрепват силовите подвижни колони

За повече информация: Siver-T.pdf

Описание

.