GOMMA BLACK

Препарат за гуми GOMMA BLACK

– Препарат за гуми с бързо изсушаване
– 10/25кг.

Описание