Mодел MS 14

Вертикална ръчна машина за обработване легла на клапани на ДВГ

За повече информация: MS14.pdf

Ръководство за експлоатация: Manual.pdf

Описание

Видео