Автоматични автомивки - Четкови и безчеткови за измиване на самообслужване AUTOEQUIP Италия

Ръководство за правилен избор на инвестиция в автомиячен комплекс:
Guide.pdf

За допълнителна информация:
http://www.degamasrl.com/
http://www.autoequip.it/
Facebook Autoequip Lavaggi
http://www.mixsrl.com/eu/en/

Презентация за модели CAMBUS, TANKER WASH, NET 2, ONE:
CAMBUS-NET-2-ONE-PRESENTATION.pdf

Видео: Технически новости в автоматичните автомивки на AUTOEQUIP

30 ГОДИНИ

на българския пазар