br650

Модел BR 650

Машина за разстъргване и шлайфане мотовилки на ДВГ

За повече информация: BR650.pdf

 

Описание на продукта:

Видео