CH150

Модел CH 150

Машина за хонинговане цилиндри на ДВГ

За повече информация: CH150.pdf

Описание на продукта:

Видео